Kaštieľ v Turí - Slovak castles

Kaštieľ v Turí

Turie

Manor-house
Manor-house
Municipality Turie
Žilina district
Žilina county

Pictures

Discussion

Dana Majerčíková       06.06.2016  10:51:32
Podľa fotografií by malo ísť o klasicistický objekt, datovala by som ho do prvej polovice 19.storočia. V tom čase žili v obci viacerí príslušníci zemianskeho rodu Széghy, zatiaľ nie je známe, kto by mohol byť staviteľom. Na konci 19.storočia ho určite nepostavili, to už Széghyovci v Turí takmer nežili.
Dana Majerčíková       26.05.2016  08:49:54
Na obrázkoch nie je kaštieľ, ale kúria.