Rohovce - Slovak castles

Kaštieľ v Rohovciach

Rohovce

Discussion

Gabriel     23.04.2017  11:26:50
http://www.rohovce.sk/sk/historia_sk.html
Gabriel     23.04.2017  11:26:37
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1tie%C4%BE_v_Rohovciach
Gabriel     23.04.2017  11:26:26
https://www.seniorpark.sk/
Gabriel     23.04.2017  11:26:05
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Bugar-zveladil-svoj-majetok-za-statne-Danko-takych-ludi-kritizoval-teraz-mlci-268110
Gabriel     23.04.2017  11:25:54
http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/milionar-bugar-politik-poistil-zveladenie-svojich-majetkov-dostal-peniaze-od-statu.html
Gabriel     29.06.2016  15:46:12
Mgr. arch. Rastislav Petrovič: kaštieľ v Rohovciach a jeho areál v poslednej štvrtine 18. storočia, strana 55: http://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment/Zbornik_pamiatky%2016_opt_300dpi.pdf
Gabriel     29.06.2016  15:44:05
JANURA, Tomáš, Nové poznatky k histórii kaštieľa vo Veľkej Sarve (Rohovciach), strana 47: http://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment/Zbornik_pamiatky%2016_opt_300dpi.pdf
Gabriel     29.06.2016  13:45:06
ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - JANURA, Tomáš. Nižinný hrádok v Rohovciach. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2009, roč. 58, č. 2, s. 6-13. ISSN 1335-4353. Typ: BDFB
Gabriel     28.06.2016  11:04:40
JANURA, Tomáš. Nové poznatky k histórii kaštieľa vo Veľkej Sarve (Rohovciach). In Pamiatky Trnavy a trnavského kraja 16 : zborník zo seminára konaného dňa 4. 12.2012. - Trnava : Krajský pamiatkový úrad, 2013, s. 47-53. ISBN 978-80-89175-61-1. (Vega 2/0099/12 : Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku. Ved. riešiteľ Viliam Čičaj. Centrum excelentnosti SAV : Slovenské dejiny v dejinách Európy). Typ
Gabriel     29.05.2011  19:50:47
Je po kompletnej rekonstrukcii a je tam domov socialnych sluzieb. Pri kastiely je krasny park.

Feedback adding

Name*:
E-mail:
Feedback*:
Fields signed * are obligatory!