Poltár - Slovak castles

Kaštieľ v Poltári

Poltár

Discussion

Milan        22.02.2012  15:30:55
V polohe Kostolisko ,južne od obce lokalita panského sídla -dvorca. Horizont 13. a 15.-16. stor.

Feedback adding

Name*:
E-mail:
Feedback*:
Fields signed * are obligatory!