Lúka - Slovak castles

Kaštieľ v Lúke

Lúka

Discussion

Mariana     23.04.2021  18:13:54
Kto spravuje tento kaštieľ? Má to majiteľa, alebo to patrí štátu?
zdenka        06.08.2017  08:48:18
kastiel zatvoreny, velke sklamanie
Gabriel     28.06.2016  10:19:37
JANURA, Tomáš - HAVLÍK, M. Kaštieľ a loretánska kaplnka v Lúke - výsledky aktuálneho historického a architektonicko-historického výskumu [The Manor House and the Loretto Chapel in Lúka - Results of Contemporary Historical and Architectural History Research]. In Studia Historica Nitriensia, 2014, roč. 18, č. 2, s. 250-272. ISSN 1338-7219. (APVV- 0119-11 : Slovensko v 19. storočí. Vega 2/0099/12 : Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku. Ved. riešiteľ Viliam Čičaj). Typ: ADFB
Gabriel     19.06.2011  09:18:09
Kastiel nie je v zlom stave. Lezi na miernom kopci - da sa tam dostat po betonovych schodoch.. Je pri nom mala kaplnka. Konaju sa tam oslavy. Z dediny luka sa da ist na hrad Tematin. V dedine je miniatura hradu.

Feedback adding

Name*:
E-mail:
Feedback*:
Fields signed * are obligatory!