Kaštieľ v Liptovskom Jáne - Slovenské hrady

Kaštieľ v Liptovskom Jáne

Liptovský Ján

Obrázky od návštevníkov

Liptovský Ján
Liptovský Ján
Liptovský Ján
Liptovský Ján
Liptovský Ján
Liptovský Ján
Liptovský Ján
Liptovský Ján
Liptovský Ján
Liptovský Ján
Liptovský Ján - Jonášovský kaštieľ
Liptovský Ján - Kaštieľ Szentiványi Eugen
Liptovský Ján - Kazimírovský kaštieľ
Liptovský Ján - Szentiványiovský kaštieľ - kasíno
Liptovský Ján - Bohumírovský kaštieľ
Liptovský Ján - Nyárovský kaštieľ - ľudovo Špilberk
Liptovský Ján - Gáborovský kaštieľ
Liptovský Ján - Szentiványiovsko Gemerský kaštieľ - bývalé kúpele I.
Liptovský Ján - Rutkajovský kaštieľ
Liptovský Ján - Pálovský kaštieľ
Liptovský Ján - Szentiványiovský kaštieľ - bývalé kúpele II.
Liptovský Ján - Marcovský kaštieľ
Liptovský Ján - Marcovský Eduard kaštieľ
Liptovský Ján - Pištovský-Ľubovský kaštieľ
Liptovský Ján - Tomášovský kaštieľ
Liptovský Ján - Šándorovský kaštieľ
Liptovský Ján - Nemešovsko-Barnovský kaštieľ
Liptovský Ján - pôvodne Balcovská kúria, teraz penzión UNA
Liptovský Ján - pôvodne kúria, teraz rímskokatolícka fara
Liptovský Ján
Liptovský Ján - Szentiványiovský kaštieľ
Liptovský Ján - hrobka rodu Szentiványi de Liptószentiván
Liptovský Ján - hrobka rodu Szentiványi de Liptószentiván
Liptovský Ján - hrobka rodu Szentiványi de Liptószentiván
Liptovský Ján - hrobka rodu Szentiványi de Liptószentiván
Liptovský Ján - hrobka rodu Szentiványi de Liptószentiván
Liptovský Ján - hrobka rodu Szentiványi de Liptószentiván
Liptovský Ján - hrobka rodu Szentiványi de Liptószentiván
Liptovský Ján - hrobka rodu Szentiványi de Liptószentiván
Liptovský Ján - hrobka rodu Szentiványi de Liptószentiván
Liptovský Ján - hrobka rodu Szentiványi de Liptószentiván
Liptovský Ján - hrobka rodu Szentiványi de Liptószentiván
Liptovský Ján - hrobka rodu Szentiványi de Liptószentiván
Liptovský Ján - hrobka rodu Szentiványi de Liptószentiván
Liptovský Ján - hrobka rodu Szentiványi de Liptószentiván
Liptovský Ján - krypta rodu Szentivanyi pri kostole
Liptovský Ján - kaštieľ Barnabáša II. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Barnabáša II. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Barnabáša II. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Barnabáša II. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Barnabáša II. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Barnabáša II. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Barnabáša II. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Barnabáša II. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Barnabáša II. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Barnabáša II. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - 28.2.2016
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Antona Karola Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Antona Karola Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Antona Karola Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Antona Karola Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Antona Karola Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Antona Karola Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Antona Karola Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Antona Karola Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Eugena I. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Eugena I. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Eugena I. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Eugena I. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Eugena I. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Eugena I. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Eugena I. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Eugena I. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Eugena I. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Eugena I. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Eugena I. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Eugena I. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Eugena I. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Eugena I. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Eugena I. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Eugena I. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Štefana XXX. staršieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Štefana XXX. staršieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Štefana XXX. staršieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Štefana XXX. staršieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Štefana XXX. staršieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Štefana XXX. staršieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Štefana XXX. staršieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Štefana XXX. staršieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Štefana XXX. staršieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Štefana XXX. staršieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Štefana XXX. staršieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Štefana XXX. staršieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Štefana XXX. staršieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Štefana XXX. staršieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Štefana XXX. staršieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Bohumíra III. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Bohumíra III. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Bohumíra III. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Bohumíra III. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Bohumíra III. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Bohumíra III. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Bohumíra III. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Bohumíra III. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Bohumíra III. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Bohumíra III. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Bohumíra III. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Bohumíra III. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Adolfa Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Adolfa Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Adolfa Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Adolfa Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Adolfa Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Adolfa Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Adolfa Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Adolfa Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Adolfa Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Adolfa Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Imricha Alexa Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Imricha Alexa Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Imricha Alexa Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Imricha Alexa Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Imricha Alexa Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Imricha Alexa Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Imricha Alexa Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Imricha Alexa Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Imricha Alexa Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Martina XI. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Martina XI. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Martina XI. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Martina XI. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Martina XI. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Martina XI. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Martina XI. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Martina XI. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Martina XI. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Martina XI. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Martina XI. Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXVI. mladšieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXVI. mladšieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXVI. mladšieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXVI. mladšieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXVI. mladšieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXVI. mladšieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXVI. mladšieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXVI. mladšieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXVI. mladšieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXVI. mladšieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXVI. mladšieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXVI. mladšieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXVI. mladšieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXVI. mladšieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kaštieľ Márie Podturnianskej, rodenej Svätojánskej
Liptovský Ján - kaštieľ Márie Podturnianskej, rodenej Svätojánskej
Liptovský Ján - kaštieľ Márie Podturnianskej, rodenej Svätojánskej
Liptovský Ján - kaštieľ Márie Podturnianskej, rodenej Svätojánskej
Liptovský Ján - kaštieľ Márie Podturnianskej, rodenej Svätojánskej
Liptovský Ján - kaštieľ Márie Podturnianskej, rodenej Svätojánskej
Liptovský Ján - kaštieľ Márie Podturnianskej, rodenej Svätojánskej
Liptovský Ján - kaštieľ Márie Podturnianskej, rodenej Svätojánskej
Liptovský Ján - kaštieľ Márie Podturnianskej, rodenej Svätojánskej
Liptovský Ján - kaštieľ Márie Podturnianskej, rodenej Svätojánskej
Liptovský Ján - kaštieľ Márie Podturnianskej, rodenej Svätojánskej
Liptovský Ján - kaštieľ Márie Podturnianskej, rodenej Svätojánskej
Liptovský Ján - kaštieľ Márie Podturnianskej, rodenej Svätojánskej
Liptovský Ján - kaštieľ Márie Podturnianskej, rodenej Svätojánskej
Liptovský Ján - kaštieľ Márie Podturnianskej, rodenej Svätojánskej
Liptovský Ján - kaštieľ Márie Podturnianskej, rodenej Svätojánskej
Liptovský Ján - kaštieľ Márie Podturnianskej, rodenej Svätojánskej
Liptovský Ján - kaštieľ Márie Podturnianskej, rodenej Svätojánskej
Liptovský Ján - kúria Barnabáša II. Svätojánskeho a Teodora Nathana Smrečianskeho
Liptovský Ján - kúria Barnabáša II. Svätojánskeho a Teodora Nathana Smrečianskeho
Liptovský Ján - kúria Barnabáša II. Svätojánskeho a Teodora Nathana Smrečianskeho
Liptovský Ján - kúria Barnabáša II. Svätojánskeho a Teodora Nathana Smrečianskeho
Liptovský Ján - kúria Barnabáša II. Svätojánskeho a Teodora Nathana Smrečianskeho
Liptovský Ján - kúria Barnabáša II. Svätojánskeho a Teodora Nathana Smrečianskeho
Liptovský Ján - kúria Barnabáša II. Svätojánskeho a Teodora Nathana Smrečianskeho
Liptovský Ján - kúria Štefana IX. Smrečianskeho
Liptovský Ján - kúria Štefana IX. Smrečianskeho
Liptovský Ján - kúria Štefana IX. Smrečianskeho
Liptovský Ján - kúria Štefana IX. Smrečianskeho
Liptovský Ján - kúria Štefana IX. Smrečianskeho
Liptovský Ján - kúria Štefana IX. Smrečianskeho
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXIV. staršieho Svätojánskeho s kúpeľnou budovou
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXIV. staršieho Svätojánskeho s kúpeľnou budovou
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXIV. staršieho Svätojánskeho s kúpeľnou budovou
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXIV. staršieho Svätojánskeho s kúpeľnou budovou
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXIV. staršieho Svätojánskeho s kúpeľnou budovou
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXIV. staršieho Svätojánskeho s kúpeľnou budovou
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXIV. staršieho Svätojánskeho s kúpeľnou budovou
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXIV. staršieho Svätojánskeho s kúpeľnou budovou
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXIV. staršieho Svätojánskeho s kúpeľnou budovou
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXIV. staršieho Svätojánskeho s kúpeľnou budovou
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXIV. staršieho Svätojánskeho s kúpeľnou budovou
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXIV. staršieho Svätojánskeho s kúpeľnou budovou
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXIV. staršieho Svätojánskeho s kúpeľnou budovou
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXIV. staršieho Svätojánskeho s kúpeľnou budovou
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXIV. staršieho Svätojánskeho s kúpeľnou budovou
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXVI. mladšieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXVI. mladšieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXVI. mladšieho Svätojánskeho
Liptovský Ján - kúria Jozefa XXVI. mladšieho Svätojánskeho
Liptovský Ján
Liptovský Ján
Liptovský Ján
Liptovský Ján
Liptovský Ján
Liptovský Ján

Pridanie obrázku

Maximálna povolená veľkosť súboru je 500 kB.
Na obrázok sa nesmú vzťahovať autorské práva, ktoré by vystavením na stránke boli porušené.
Obrázok nesmie obsahovať copyright informáciu ani logo inej stránky.
Autor*:
E-mail:
Dátum fotografie:
Popis:
Súbor*:
* Polia označené hviezdičkou sú povinné!