Liptovský Ján - Slovenské hrady

Kaštieľ v Liptovskom Jáne

Liptovský Ján

Diskusia

Gabriel     08.05.2017  09:44:36
http://www.mojeslovensko.sk/liptovsky-jan-hlada-investorov-na-obnovu-kastielov
Gabriel     08.05.2017  09:44:20
http://liptovskyjan.cestovanie.biz/budovy-obce.htm
Gabriel     08.05.2017  09:44:02
http://www.teraz.sk/regiony/liptovsky-jan-pramene-kastiele-pamiatky/52321-clanok.html
Gabriel     08.05.2017  09:43:49
http://www.liptovskyjan.sk/architektonicke-pamiatky.phtml?id3=27580
Gabriel     08.05.2017  09:43:34
https://cestovanie.sme.sk/c/6078159/liptovsky-jan-dedina-plna-kastielov.html
Gabriel     06.05.2017  11:03:54
Na cintorine su pochovane tieto rody: Szentiványi, Szmrecsányi, Zerdahelyi, Palugyay, benedekfalvi Kiszely, Vitalis, Nemes
Jana        20.04.2017  11:42:56
1. Kaštieľ Marcovský - č. 22 prízemná klasicistická budova zo l7.storočia, s pôvodnými klenbovými stropmi (ktoré boli väčšinou znížené a nahradené drevenými), valbovou strechou s hlavnou fasádou orientovanou na východ. Objekt je odsadený od ulice so zámerom vytvoriť pred ním francúzsky park so vzácnymi cudzokrajnými drevinami, v súčasnosti sú tu však ovocné stromy. 2. Kaštieľ Marcovský Eduard, dnes Hotel "Bernard" - č. 24 stavbu možno datovať do druhej polovicel9.storočia, s neskoršími prestavbami. Je dvojpodlažná, s pôdorysom tvaru "T", symetrická podľa pozdĺžnej osi, dlhšia časť má v strede chodbu s klenbou. = ktorej je prístupná hlavná miestnosť, otvorená do predstavaného portika na štyroch hladkých stĺpoch kruhového prierezu. Pred II.svetovou vojnou tu bol hotel, v súčasnosti je stavba po reštitúcii. Objekt je umiestnený v parku so zachovanou alejou pagaštanov a líp. 3. Kaštieľ Némešovsko-Barnovský - č. 58 je najstarší kaštieľ v Liptovskom Jáne,pochádza z roku 1588, čo dokumentuje krb vo vstupnej miestnosti na juhu, ktorý bol postavený v tom istom roku. Nad kamenným nadpražím a šambránou je umiestnený aj erb Svätojánskovcov. Vnútorná dispozícii bola barokovo prestavaná. K západnej strane objektu pristavili v rokoch 1590-1600 delený dvojtrakt. Hlavný objekt má zaklenutú reprezentačnú sieň. Kaštieľ je na východnej strane oddelený od ulice zvýšenou predzáhradkou so živým plotom. 4. Kaštieľ Šándorovský - č. 60 má obdĺžnikový pôdorys, obrátený kratšou stranou smerom do ulice, vznikol v 17.storočí s prestavbou okolo roku 1830, kedy bola na južnej strane postavená arkádová ochodza so štyrmi arkádami. výrazná devastácia nastala v 20.storočí, kedy sa do objektu nasťahovalo viacero rodín a tento bol prispôsobený na účely bývania. v prednom trakte bol umiestnený obchod. 5. Kaštieľ Nyárovský - č. 66-68 renesančný z konca l6.storočia, upravený, v 17. a l9.storočí. V roku 1955 čiastočne prestavaný a prefasádovaný. Po prvej prestavbe objekt rozšírili horizontálne aj vertikálne, posledné dve sa týkali vnútornej dispozície. Dvojpodlažná budova, ktorá má na nárožiach malé arkiere na drevených krákorcoch. Dispozícia s ústrednou vstupnou sieňou sa opakuje I na poschodí. zachované sú renesančné štukové klenby. železné tepané dvere a drobné architektonické články okien a portálov. 6. Kaštieľ Tomášovský - č. 70 z konca l6.storočia. okolo roku 1738 a v 20.storočí upravený. Jednoduchá bloková stavba s pôdorysom v tvare "L". Zo vstupnej siene : klenbami vedú schody do miestností a na schodište. Zachovaná pôvodná dispozícia s klenbami. Na komíne je datovanie rok 1738. 7. Kaštieľ Rutkajovský - č. 72 renesančný, zo 17.storočia s barokovou nadstavbou. Okolo roku 1830 upravený do dnešnej podoby. Bloková dvojpodlažná budova s pôdorysom v tvare ..L" s klasicistickou fasádou. Pod fasádnou omietkou je badateľné sgrafito. 8. Kaštieľ Pištovský, neskôr Ľubovský - č. 90 pôvodne renesančný zo l7.storočia, v l. tretine 19.storočia prefasádovaný a v roku 1855 úplne adaptovaný pre potreby bývania. Budova má pôdorys v tvare "U", predstavuje dvojtrakt s čiastočne zachovanými renesančnými klenbami. Uličná fasáda je deväťosová so stredným rizalitom, okolo celého objektu obieha vysoký sokel Pod strechou je profilovaná rímsa, nárožia sú skosené so zaoblením. ktoré má hlavicu aj pätku. 9. Kaštieľ Kultúrny dom - č. 132 v jadre renesančná bloková stavba zo l7.storočia, v 30.rokoch l9.stor. klasicisticky prefasádovaná, po roku 1954 prestavaná pre potreby kultúrneho domu. Dvojpodlažná, podpivničená budova s mierne vystupujúcim rizalitom, na poschodí členenom dvojstĺpmi. Na slepých archivoltoch prízemných okien sú štukové vejárové ozdoby. Čiastočne je zachovaná vnútorná dispozícia s renesančnými klenutými priestormi. 10. Kaštieľ Pálovský - č. 166 pochádza zo 17.storočia, renesančný s dvojvežovým priečelím so zbytkami sgrafitovej výzdoby okolo okien a na nárožiach, obdĺžniková bloková stavba s polygonálnymi vežami, so zachovanou renesančnou dispozíciou. 11. Kaštieľ č. 247 - Kazimírovský najmladší kaštieľ v Liptovskom Jáne vôbec, pochádza z prvej polovice l9.storočla, ale je postavený na staršom základe, má podpivničenie z vnútornej strany pod úrovňou dvora. Do šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia mal vonkajšie schodisko a terasu s liatinovým zábradlím v neogotickom štýle. Prestavba po roku 1950 tvrdo sledovala cieľ jeho prispôsobenia pre potreby bývania a bola odstránená vonkajšia terasa. Uličná fasáda je bohato členená rímsami, slepými arkádami nad oknami a vertikálne delená pilastrami. Z južnej strany kaštieľa boli umiestnené hospodárske budovy. kočiareň a nad ňou sypáreň. Objekt má valbovú strechu, nad ktorou vyčnievajú prielezné komíny. 12. Kaštieľ Kasíno - č. 169 je situovaný na druhej strane potoka Štiavnica, oproti Starojánskej krčme. prístupný cez lavičku. Je to pôvodne renesančný objekt zo l7.storočia, prestavaný v 2.polovici 19. a začiatkom 20.storočia, dvojpodlažná obdĺžniková budova s novoupravovanou fasádou a zachovaným renesančným oknom na poschodí. K budove neskôr pristavili prístavok obdĺžnikového pôdorysu. 13. Kaštieľ komplex pôvodných Svätojánskych kúpeľov - č. 97 a 99 Žriedelná sústava zemito-sádrových vlažných kyseliek v Liptovskom Jáne bola dlho nevyužitá, v l6.storočí sa, ako jediné na Liptove, začali využívať tieto teplé pramene na liečenie svrabu, kožných chorôb a slabších reumatických ochorení, boli vhodné aj na choroby srdca a ciev, ale začiatky kúpeľníctva sa datujú od roku 1919, keď dal majiteľ gróf Jozef Szentiványi navŕtať výdatnejší a teplejší prameň a adaptovať svoje kaštiele a hospodárske budovy na kúpeľné objekty. Komplex budov bol postavený v l7.storočí, okolo roku 1834 prestavaný, budovy boli klasicisticky upravené a neskôr prispôsobené rekreačnému účelu. Hlavná stavba, ktorú pri prestavbe v roku 1929 spojili s bývalými maštaľami, prispôsobenými pre ubytovanie, má pôdorys v tvare "L". Trakt kúpeľnej budovy z roku 1834 má na chodbe nápisovú tabuľu vzťahujúcu sa na stavbu, chodba je zaklenutá valenou klenbou. Hlavná fasáda má pôvodnú klasicistickú úpravu, je členená polostĺpmi s volútovou hlavicou, slepými nadokennými arkádami a bočnými rizalitmi, ktoré majú timpanóny. Obidve budovy boli okolo roku 1834 prestavané, klasicisticky upravené a neskôr prispôsobené kúpeľnému účelu. Na južnej strane je bazén, ktorý bol napájaný z prameňa termálnej vody, privádzanej z prameňa nad dedinou dreveným potrubím, slúžil predovšetkým pre potreby kúpeľných hostí. Vedľa bazénu boli šatne, na mieste ktorých je v súčasnosti umiestnený hotel Sankt Johan a areál letného kúpaliska sprivatizovali majitelia dvoch penziónov. Obidva objekty sú jednopodlažné, ale majú najväčšiu plochu zo všetkých kaštieľov v Liptovskom Jáne, cca 1000m2.
Gabriel     05.08.2016  15:04:06
kaštieľ Barnabáša II. Svätojánskeho je v zalostnom stave kúria Jána XXXVII. Svätojánskeho sluzi ako penzion Diplomat kúria Antona Karola Svätojánskeho je v sukromnom vlastnictve kaštieľ Eugena I. Svätojánskeho sa opravil kúria Štefana XXX. staršieho Svätojánskeho je v sukromnom vlastnictve a je uz ciastocne opravena kúria Jána XXXVII. Svätojánskeho je v sukromnom vlastnictve kúria Bohumíra III. Svätojánskeho je v sukromnom vlastnictve kúria Adolfa Svätojánskeho je v sukromnom vlastnictve kaštieľ Jána XXXVII. Svätojánskeho by potreboval opravu kúria Imricha Alexa Svätojánskeho sluzi ako zemianska kuria – penzion Rudolf kúria Martina XI. Svätojánskeho je na predaj kúria Jozefa XXVI. mladšieho Svätojánskeho je v sukromnom vlastnictve kaštieľ Márie Podturnianskej, rodenej Svätojánskej sluzi ako Hotel, Restaurant, Coffee Bar kúria Barnabáša II. Svätojánskeho a Teodora Nathana Smrečianskeho patri Slovenskemu hydrometeorologickemu ustavu kúria Štefana IX. Smrečianskeho je v sukromnom vlastnictve kúria Jozefa XXIV. staršieho Svätojánskeho s kúpeľnou budovou ako specialna zakladna skola z materskou skolou internatna kúria Jozefa XXVI. mladšieho Svätojánskeho je v sukromnom vlastnictve V obci su vyznacene na mapke dalsie objekty(5 ks) ako kurie, ale nie je tomu tak. Info od pana Januru.
Milan        21.02.2012  17:20:22
Na vrchu Hrádok zaujimavá lokalita hrádku Veratín / Vezverys /. Aj turistom vrele doporučujem.

Pridanie komentára

Meno*:
E-mail:
Komentár*:
* Polia označené hviezdičkou sú povinné!