Kráľová pri Senci - Slovak castles

Kráľová pri Senci

Kráľová pri Senci
Kráľová pri Senci
©  Jofo  23.07.2009