Kaštieľ v Dúbrave - Slovak castles

Kaštieľ v Dúbrave

Dúbrava

Manor-house
Manor-house
Municipality Dúbrava
Snina district
Prešov county

Pictures