Idiansky hrad

Zaniknutý hrad
Zaniknutý hrad
obec Veľká Ida
Okres Košice-okolie
Košický kraj
Zaniknutý hrad postavený roku 1411 a zbúraný roku 1556.

Ďalšie názvy

Ida; castrum Nagyda, castrum Nogyda

História

Hrad vo Veľkej Ide vybudovali Perínovci na začiatku 15. storočia, roku 1411. V polovici 16. storočia patrili Perínovci k opozícii proti Ferdinandovi Habsburskému. Hrad vo Veľkej Ide bol dôležitým strategickým miestom a Zápoľský, ktorý obsadil Košice, zmocnil sa aj tohto hradu. Roku 1556 cisárske vojsko tiahlo do Košíc proti opozičnej šľachte a chcelo sa zmocniť aj hradu vo Veľkej Ide. Majiteľ hradu Perín ho nechcel vydať, a pretože nemal dosť vojakov, prijal ponuku miestnych Cigánov, vyzbrojil ich a dvadsať dní s nimi bránil hrad proti početnej presile cisárskeho vojska. Keď sa zásoby a strelivo minuli, cisárske vojsko hrad dobylo a zrovnalo zo zemou.

Súčasný stav

Dnes už len skúsení odborníci dokážu spoznať hradnú plošinu, hradné priekopy a menšie predhradie.

Literatúra:
Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike, Slovenský úrad geodézie a kartografie v Slovenskej kartografii, Bratislava, 1990
Belo Polla, Hrady a kaštiele na východnom Slovensku, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1980

Diskusia

Milan     26.04.2011  21:40:01
Okolo lokality výrazná priekopa. Hrad ale zlikvidovaný dokonale!
Tomi     09.04.2008  20:22:27
hrad nebol po dobytí zrovnaný so zemou, niektoré jeho časti pretrvali až do 17. storočia ako súčasť kúrie (panského dvora) Perényiovcov!