Hrádok Žarnovčík - Slovak castles

Hrádok Žarnovčík

Perished castle
Perished castle
Municipality Bačkov
Trebišov district
Košice county