Hrádok Podhradie - Slovak castles

Hrádok Podhradie

Castle ruin
Castle ruin
Municipality Podhradie
Martin district
Žilina county