Mrázovce - Slovak castles

Hrádok Mrázovce

Discussion

Eifel     03.10.2016  07:50:01
za prvým domom v dedine je poľná cesta cez lúky na zalesnený kopec, asi 1 km prechádzka po lúke, potom doľava na kopec pár metrov. Nájdete dvojité valy, dva staršie priečne výkopy, v ktorých vidno zvyšky múrov. Prikladám mapku

Feedback adding

Name*:
E-mail:
Feedback*:
Fields signed * are obligatory!