Hrádok Mačací zámok - Slovenské hrady

Hrádok Mačací zámok

Zaniknutý hrad
Zaniknutý hrad
obec Nitra
Okres Nitra
Nitriansky kraj

Diskusia

Gabriel     22.03.2019  16:03:09
https://nitraden.sk/vedeli-ste-ze-v-nitre-sa-kedysi-nachadzal-macaci-zamok-takato-je-jeho-historia/?utm_source=luciab&utm_medium=fb-lo&utm_campaign=facebook-lo&fbclid=iwar2wornn2wpqav0u8y-wu04euac32gxykzxe-ebysy_9s_vuuh3dnlzcyha
Jana       29.04.2017  21:53:19
Mačací zámok bol vežovitý hrádok na umelo navŕšenom pahoroku na západnom okraji terasy nad záplavovým územím rieky Nitra v časti chotára nazývanej Dežiho lúčka, do ktorej v týchto miestach ústila lenivá voda potoka Selenec. Nachádzal sa v miestach na pomedzí dnešných tenisových kurtov na Chrenovej III a areálu výstaviska Agrokomplex. Hrádok bol postavený v priebehu 13. storočia s predpokladanou strážnou funkciou v blízkosti brodu cez močaristý potok Selenec, kadiaľ viedla východná prístupová cesta do Nitry. Hrádok mal v susedstve okolitých močiarov strategickú polohu a bol z neho výborný výhľad na blízke okolie. Stál na vyvýšenine získanej výkopom po obvode jej úpätia. Išlo o nepravidelný obdĺžnik s rozmermi 30x25m a s každou stranou zaoblenou, pričom jedna z kratších strán tvorila okraj terasy. Z troch strán bol obohnaný 15m širokou a 6m hlbokou priekopou, ktorá ústila do rovnej zamokrenej lúky. Bol opevnený dvojitými mohutnými palisádami, jednotlivé koly mali priemer až 60 cm. V jeho okolí sa pravdepodobne nachádzali hospodárske objekty i objekty roľníckych usadlostí. Domčeky mali prevažne kamennú podmurovku. Predpokladá sa, že v jeho okolí bol v 15. storočí opevnený tábor bratríckych oddielov, ktoré tu mali postavenú strategickú vežu obkolesenú vozovou hradbou a ktorí zlikvidovali vojská Mateja Korvína v roku 1465. 16. A 17. storočí sa obec dostala do područia Turkov a v roku 1678 ju spustošili a vypálili kurucké vojská. Nie je však známe, či v tej dobe ešte Mačací zámok stál. Strategickú polohu vŕšku však využilo aj nemecké vojsko pri obrane prístupovej cesty do Nitry počas II. svetovej vojny. Umelý pahorok, jediný pozostatok hrádku, bol zrovnany so zemou medzi rokmi 1972-1974 pri výstavbe sídliska Chrenová III.
Peter     30.06.2015  15:48:43
Ze by konecna na Dlhej? :)
zemiak     03.06.2015  15:34:26
Lokalita a rekonstrukcia https://www.facebook.com/171353036211499/photos/a.735181879828609.1073741935.171353036211499/735182126495251/?type=3&theater