Devínska Nová Ves - Slovak castles

Hradisko nad lomom

Discussion

Gabriel     02.02.2013  11:16:49
Pristup: Devínska Nová Ves smer Sandberg a hradisko bolo nad lomom, na lokalite je stavba vodárenskej spoločnosti.

Feedback adding

Name*:
E-mail:
Feedback*:
Fields signed * are obligatory!