Dedová - Slovak castles

Hradisko Dedová

Discussion

Milan     19.11.2017  18:56:10
Východne od hradiska v polohe Dedová je lokalita stredovekého hrádku v polohe Pravdová.

Feedback adding

Name*:
E-mail:
Feedback*:
Fields signed * are obligatory!