Zöldvár - Slovak castles

Hrad Zöldvár

Discussion

akar        26.01.2018  14:12:11
Ano máte pravdu,akurát na spomínanom mieste sú dva fortifikačné útvary vzdialené od seba cca 500 m.
Hradar     25.01.2018  16:56:59
Fortifikácia Zoldvár, Szolgadyor a Posádka je jeden a ten istý fortifikačný objekt nad obcou Posádka.

Feedback adding

Name*:
E-mail:
Feedback*:
Fields signed * are obligatory!