Hrad Solivar - Slovak castles

Hrad Solivar

Perished castle
Perished castle
Municipality Prešov
Prešov district
Prešov county

Discussion

cizmarik40       10.09.2010  14:23:31
Zaujimavé štúdie: Halaga-Soľné hrady v Potisí-Nové obzory 4/1962 , 6/1964. a Varsik-Kde ležal Castrum Salis-NO 5/1963.