Čachtický hrad

Zrúcanina hradu Zrúcanina hradu
 
maps.google.com
Čachtický hrad
Čachtický hrad
©  Jofo  07.2007
Všetky obrázky (122)
Ideálne umiestnený hrad preslávila najmä jeho posledná obyvateľka, hradná pani Alžbeta Báthoryová..

Ďalšie názvy

1309 castrum Chehte

História

Kopec v severnej časti Malých Karpát bol osídlený dávno predtým ako na ňom po roku 1260 na žiadosť panovníka postavili hrad. Jeho výhodné umiestnenie ho predurčovalo, aby chránil západnú hranicu Uhorska.    Viac...

Poloha a prístup

V severnej časti pohoria Malé Karpaty, na kopci (375 m n.m.) medzi dedinami Čachtice a Višnové.

Zrúcanina je prístupná z oboch obcí po zelenej značke (0:45, späť 0:30).

Literatúra:
Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike, Slovenský úrad geodézie a kartografie v Slovenskej kartografii, Bratislava, 1990

Povesti a príbehy

Had so zlatým kľúčom - Pásol raz pastier ovce na Čachtickom hrade. Spoľahol sa na verného pomocníka - psa Dunča, ľahol si na chrbát a začal nebeské barančeky počítať. Zrazu zaspal. Vo sne sa mu zjavila pani v bielom rúchu, v ruke niesla liesku, porastenú odspodu až po vrch imeľom. Pastier vedel, že kto tú paličku nájde, má otvorenú cestu k pokladom, bol to znak nevšedných vedomostí. Viac...

Odkazy na iné stránky

Diskusia

Gabriel     18.06.2017  10:15:20
https://www.facebook.com/events/1576432215701296/?acontext={%22ref%22%3A%224%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22308%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22}
Gabriel     27.11.2016  09:30:13
http://www.teraz.sk/magazin/krvava-grofka/226899-clanok.html
Gabriel     30.09.2016  19:31:18
https://www.facebook.com/nahrade.sk/photos/a.655471751219551.1073741828.653070561459670/868927786540612/?type=3&theater
Gabriel     16.09.2016  10:09:59
https://www.facebook.com/Cachtickyhrad/photos/a.1381141852210318.1073741829.1381079025549934/1706859109638589/?type=3&theater
Gabriel     28.06.2016  10:35:00
JANURA, Tomáš. História Čachtického hradu od jeho počiatkov po obdobie rozpadu na zrúcaninu [To the History of the Čachtice Castle from its Beginnings till its Transformation into Ruin]. In Studia Historica Nitriensia, 2013, roč. 17, č. 2, s. 43-63. ISSN 1338-7219. (Centrum excelentnosti SAV : Slovenské dejiny v dejinách Európy. Vega 2/0099/12 : Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku. Ved. riešiteľ Viliam Čičaj). Typ: ADFB