Veľké Leváre - Slovenské hrady

Veľké Leváre

Veľké Leváre - Kresba kaštieľa z roku 1902
Veľké Leváre - Kresba kaštieľa z roku 1902