Kaštieľ vo Fiľakove - Slovenské hrady

Kaštieľ vo Fiľakove

Fiľakovo

Kaštieľ Kaštieľ
Fiľakovo - Heroldov kaštieľ
Fiľakovo - Heroldov kaštieľ
©  Edo  11.2010
Všetky obrázky (19)
Dva barokové kaštiele a klasicistická kúria vo Fiľakove.

Heroldov kaštieľ

Heroldov kaštieľ
Pôvodne barokový kaštieľ postavený koncom 18. storočia ako sídlo rodiny grófa Berchtolda, ktorý pochádzal z Tirolska.

Exteriér a interiér

Pôvodne barokový charakter kaštieľa sa v dôsledku častých opráv čiastočne stratil. Dvojpodlažná budova s akcentovaným stredným rizalitom hlavného schodišťa. Na prízemí možno vidieť zachované barokové klenby a drevenú vyrezávanú výzdobu. Okolitý park s rozlohou 8,2 ha a obsahuje 16 taxónov drevin, medzi ktorými je aj niekoľko vzácnych cudzokrajných stromov.

Súčasný stav

V kaštieli je v súčasnosti gymnázium.

Koháryho kaštieľ (kúria)

Koháryho kaštieľ
Baroková stavba z prvej polovice 18. storočia vstavaná na starších základoch kúrie Báthoryovcov zo 17. storočia.

História

Keď v roku 1682 turecko-kurucké vojská zničili hrad aj mesto, kapitán Fiľakovského hradu Štefan Koháry II. dal po návrate zo zajatia znovupostaviť katolícky kostol a vybudoval aj kaštieľ.

Interiér

Za povšimnutie stoja vynikajúce štukové pruské klenby a priestranná pivnica s lunetovou klenbou.

Súčasný stav

V súčasnosti je stavba v dosť biednom stave.

Cebrianova kúria

Cebrianova kúria
Klasicistická kúria, ktorú dal postaviť v roku 1847 František Cebrian.

Exteriér a interiér

Jednopodlažná budova. Na užšej strane fasád má netradične situovaný portikus a pilierovú arkádu.

Súčasný stav

V súčasnosti je v objekte poliklinika.

Literatúra:
Súpis pamiatok na Slovensku, Zväzok prvý A-J, Obzor, Bratislava, 1967
Ďalšie zdroje:
www.muzeum.sk

Diskusia

Gabriel     27.04.2019  09:20:30
https://mynovohrad.sme.sk/c/22088494/vlastivedne-muzeum-vo-filakove-skusobne-otvorene-aj-v-sobotu.html