Hrádok Radvanovce Váračka - Slovak castles

Hrádok Radvanovce Váračka

Perished castle
Perished castle
Municipality Radvanovce
Vranov nad Topľou district
Prešov county