Hrádok Chmeľov Zadňa Hura - Slovak castles

Hrádok Chmeľov Zadňa Hura

Perished castle
Perished castle
Municipality Chmeľov
Prešov district
Prešov county