Hrad Svidník - Slovenské hrady

Hrad Svidník

Zaniknutý hrad
Zaniknutý hrad
obec Svidník
Okres Svidník
Prešovský kraj
Zachované terénne dispozície stredovekého hrádku zo 14. storočia na kopci zvanom "Kaštielik".

Popis

Na pravom brehu rieky Ondavy, južne od mesta Svidník sa nachádza výrazný kopec "Kaštielik". Kopec je z troch strán strmý až nepristupný, iba z juhovýchodnej strany je po miernom stúpaní prístupný.

Popis

Na kopci "Kaštielik" pravdepodobne magister Mičk alebo jeho syn Lórand na prelome 14. - 15. storočia dal vybudovať opevnené šľachtické sídlo. Nájdené artefakty z pokusných sond, ako úlomok z komorovej kachlice, úlomkov tehloviny ako i valy a priekopy svedčia o honosnom šľachtickom hrádku. Toto podporuje aj ten fakt, že popri rieke Ondava viedla krajinská cesta a makovickí majitelia sa popri Zborove zdržiavali aj na "Kaštielickom" hrade.

Hrad bol pravdepodobne zničený vpádom poľských vojsk koncom 15. storočia.

Počas I. svetovej vojny sa v lokalite "Kaštielik" odohrávali boje čomu nasvedčujú i pozostatky po zákopoch a počas II. svetovej vojny sa rovnako odohrávali boje v tzv. Karpatsko-duklianskej operácii.

V súčasnosti je potrebný archeologický výskum, pretože z hrádku sa zachovali iba terénne dispozície.

Spracovanie poslal:
Pavol Koval
Zdroj:
www.svidnik.sk

Diskusia

Eifel     03.10.2016  07:55:01
Gabriel má pravdu, prístup od cesty (mapku prikladám), prechádzka cc 1,3 km, turisti postavili krásny verejný prístrešok, od neho na vrch pár minút. Ale....kopec vyčistili od stromov a tým pádom teraz zarastá náletom a tŕňmi....vidieť valy, nejaké výkopy, na vrchu kríž.
Gabriel     09.02.2015  17:49:00
To bude tá istá lokalita ako hradisko, ale najprv bolo hradisko a potom hradok, ja som sa o hradisku dozvedel zo stránky pamiatkového úradu.