Hrad Medzany - Châteaux slovaques

Hrad Medzany

Château dépéri
Château dépéri
Municipalité Medzany
Département Prešov
Région Prešov

Objets environnants

Ruine du château Šarišský hrad 2.0 km, Castel Kaštieľ vo Veľkom Šariši 2.4 km, Castel Kaštieľ a letohrádok v Šarišských Michaľanoch 3.1 km, Castel Kaštieľ v Župčanoch 3.3 km, Castel Kaštieľ v Ostrovanoch 3.3 km, Castel Kaštieľ vo Svinej 4.2 km, Château dépéri Hrad Svinia 4.3 km, Castel Kúrie v Malom Šariši 4.4 km, Castel Kúria v Gregorovciach 4.8 km, Castel Kúria v Kojaticiach 5.3 km, Castel Kaštieľ v Uzovciach 5.7 km, Castel Kaštieľ v Ražňanoch 6.6 km, Castel Kaštieľ v Jarovniciach 6.8 km, Castel Kúrie v Hubošovciach 7.0 km, Castel Kaštieľ v Chminianskej Novej Vsi 7.1 km, Murs de la ville Mestské hradby v Sabinove 7.7 km, Settlement Hradisko Várheď, Močidľany 8.1 km, Murs de la ville Mestské hradby v Prešove 8.1 km, Castel Paláce, kúria a župný dom v Prešove 8.1 km, Castel Kaštieľ v Uzovskom Šalgove 8.6 km, Castel sur emplacement d´un château ou d´une fortification Kaštieľ Nižná Šebastová 9.7 km, Castel Kaštieľ v Ľuboticiach 9.7 km, Castel Kaštieľ vo Finticiach 9.7 km, Castel Kaštieľ v Terni 9.7 km, Castel Kaštieľ v Nižnej Šebastovej 9.8 km, Castel Kaštieľ v Bertotovciach 9.8 km, Castel Kaštieľ v Žipove 9.8 km, Castel Kaštieľ v Hermanovciach 9.9 km, Castel Kaštieľ v Bajerove 10.5 km, Castel Kaštieľ v Mošurove 10.9 km, Settlement Hradisko Hradová hora 11.0 km, Château dépéri Hrádok Mošurov 11.0 km, Castel Kaštieľ v Hendrichovciach 11.4 km, Settlement Hradisko Terňa 11.5 km, Castel Kúrie v Haniske 11.6 km, Castel Kaštieľ v Pečovskej Novej Vsi 11.8 km, Ruine du château Kapušiansky hrad 12.3 km, Ruine du château Hrad Pečovská Nová Ves 12.4 km, Castel Kaštieľ v Tulčíku 12.7 km, Castel Kaštieľ v Radačove 12.7 km, Castel Kaštieľ v Kapušanoch 13.2 km, Castel Kaštieľ vo Fričovciach 13.4 km, Castel Kaštieľ v Demjate 13.7 km, Castel Kaštieľ v Červenici pri Sabinove 13.7 km, Castel Kaštieľ v Jakubovej Voli 13.8 km, Castel Kaštieľ v Lipovciach 14.6 km, Castel Kaštieľ v Kendiciach 14.7 km, Castel Kúria v Ľubovci 14.7 km, Castel Kaštieľ v Záborskom 14.9 km

Discussion

Milan     10.02.2020  17:14:27
Ale kde ?- Filipko ! Videl som už viackrát zmienku, ale nedôveryhodnú. KDE?
Filip     09.02.2020  18:07:36
Milan, hrad Medzany existoval, alebo existuje v ruinách pod zemou a porastom a existuje aj hrádok (hrad) Medzianky.
Milan     26.04.2011  23:50:14
Tu ide o omyl ! V Medzanoch hrad nebol. Správne majú byť Medzianky -nad dedinou sú odkryté zachovalé rumy hradu MEGEŠ . Dobrá štúdia Slivku a Vallaška -Archeologický výskum hrádku v Medziankach,IN: Nové obzory č.28/1986