Zemplínsky hrad - Slovenské hrady

Zemplínsky hrad

Zaniknutý hrad
Zaniknutý hrad
obec Zemplín
Okres Trebišov
Košický kraj
Zaniknutý hrad, ktorý bol postavený v 12. storočí na starom hradisku a zničený v 17. storočí.

Ďalšie názvy

Zemplín; 1214 Zemplyn, 1233 castrum de Zemplyen; maď. Zemplén

História

Počiatky hradu sú úplne neznáme. Vie sa len to, že historický hrad bol postavený na staroslovanskom hradisku na keltskom opide. V roku 1220, teda ešte pred tatárskym vpádom tu stál mocný hrad, ktorý bol majetkom kráľa. Roku 1258 tu Belo IV. usporiadal tzv. snemové dni. Roku 1261 sa pánom hradu stal jágerský biskup, ktorý dostal polovicu zemplínskeho mýta. Roku 1321 boli majiteľmi hradu potomkovia Mic bána. Roku 1331 daroval kráľ Zemplínsky hrad Mikulášovi Drugethovi. Táto zemepanská rodina vládla na hrade až do 17. storočia. Medzičasom (1557) obsadil hrad Gabriel z Perína, ale z hradu ho čoskoro vyhnal veliteľ cisárskeho vojska Imrich Telekessy. Roku 1655 obsadil hrad Juraj Rákóczy I. a po ňom sa vystriedalo viacero zemepanských rodín. Do roku 1666 sa na hrade uskutočňovali všetky stoličné zhromaždenia. Od konca 17. storočia však začal pustnúť, takže roku 1872 boli z neho už len nepatrné zvyšky. Vtedy sa zrútila aj posledná veža. Materiál z hradu použili na stavbu tamojšieho evanjelického kostola.

Poloha

Na mieste voľakedajšieho hradu stoja dnes dva kostoly.

Literatúra:
Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike, Slovenský úrad geodézie a kartografie v Slovenskej kartografii, Bratislava, 1990
Belo Polla, Hrady a kaštiele na východnom Slovensku, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1980

Diskusia

Eifel     06.09.2016  12:20:20
iba doplním, že robili prierez valov a odkryli múry
Gabriel     08.01.2014  21:08:10
Na mieste hradiska - hradu stoja dva kostoly a cintorin, okolo je mohutny zachovaly val, velmi dobre viditelny.