Stropkovský hrad - Slowakische Burgen

Stropkovský hrad

Gemeinde Stropkov
Bezirk Stropkov
Kreis Prešov
Gutshof auf älterem Grund Gutshof auf älterem Grund
 
maps.google.com
Stropkovský hrad
Stropkovský hrad
©  Michal Bujdoš
Alle Bilder (36)

Diskussion

Gabriel     14.08.2018  14:38:50
https://www.facebook.com/events/236976550196757/
Gabriel     31.07.2018  08:23:47
https://presov.korzar.sme.sk/c/20871885/v-stropkove-prezentuju-tvorbu-ikon-greckokatolickeho-knaza.html
Gabriel     31.07.2018  08:23:19
https://presov.korzar.sme.sk/c/20870422/historicke-hodiny-su-umeleckymi-dielami-aj-dokumentmi-doby.html
Gabriel     12.07.2018  11:48:01
http://www.teraz.sk/regiony/stropkovsky-kastiel-ponuka-detom-po/335824-clanok.html
Gabriel     21.01.2018  07:32:30
https://presov.korzar.sme.sk/c/20738778/v-stropkovskom-kastieli-otvorili-vystavu-ja-putnik.html