Skrabčiansky hrad - Châteaux slovaques

Skrabčiansky hrad

Château dépéri
Château dépéri
Municipalité Skrabské
Département Vranov nad Topľou
Région Prešov

Discussion

Milan       21.02.2012  15:51:13
Hrad stál na pozemku č. d. 113 , juhozápadne rim.kat. kostola , ktorý bol postavený z materiálu zrúcaného hradu.