Zámutov - Châteaux slovaques

Kaštieľ v Zámutove

Zámutov

Discussion

Jana     23.05.2017  12:39:34
Lesy v chotári boli chýrne bohatstvom lovnej zveri. Táto skutočnosť zrejme inšpirovala náruživého nemeckého poľovníka pochádzajúceho z Halle Emila von Scheiblera, ktorý v roku 1911 odkúpil od grófa Condenhového tamojšie panstvo. Asi 1 km západne od obce na Blatinách sa dvíha kopec Bartáková. Tu v nadmorskej výške 412 m si vybral miesto pre svoj kaštieľ. O hospodárenie v Zámutove nemal záujem, preto dal ornú pôdu do prenájmu. S poľovníckym revírom mal však veľké plány. Kaštieľ začali hneď stavať. Do začiatku I. svetovej vojny v roku 1914 budovu zastrešili. Kvôli I. svetovej vojne sa práce omeškali, a tak kaštieľ dokončili až v roku 1916. Na vtedajšie pomery to bola veľmi modrená, vkusná a prepychová budova s ústredným kúrením, vodovodom a elektrickým osvetlením. Súčasne vybudovali bližšie k Zámutovu pred I. sv.vojnou na mieste Ortáš horáreň, hospodársku budovu a maštaľ pre jazdecké kone. V roku 1919 majiteľ kaštieľa nečakane zomrel. Časť jeho majetku pripadla zvyškovému statku a poľovnícky revír prevzali štátne lesy, ktoré potom na Ortáši zriadili lesnú správu. Históriu Zámutovského kaštieľa ukončila II. svetová vojna. Ustupujúce vojsko fašistického Nemecka vtedy už neobývaný objekt nenechalo bez povšimnutia a 6.12.1944 ho vypálilo. Tak zanikol poľovnícky kaštieľ, ktorý bol pýchou celého Zámutova.

Ajouter commentaire

Nom*:
E-mail:
Commentaire*:
Les champs indiqués par * sont obligatoires!