Mestské paláce v Košiciach

Košice

Obrázky od návštevníkov

Košice - Andrássyho palác
Košice - Andrássyho palác
Košice - Biskupský palác
Košice - Biskupský palác
Košice - Csáky - Dezőfiho palác
Košice - Csáky - Dezőfiho palác
Košice - Hadík - Barkócziho palác
Košice - Kapitánsky palác, Rákociho palác
Košice - Mestský palác
Košice - Pongrácovsko - Forgáčovský palác
Košice - Pongrácovsko - Forgáčovský palác
Košice - Jakabov Palác
Košice - Jakabov Palác
Košice - Jakabov Palác
Košice - Jakabov Palác
Košice - Jakabov Palác
Košice - Jakabov Palác
Košice - Jakabov Palác
Košice - Jakabov Palác
Košice - Jakabov Palác
Košice - Jakabov Palác
Košice - Jakabov Palác
Košice - Jakabov Palác
Košice - Jakabov Palác
Košice - Jakabov Palác
Košice - Jakabov Palác
Košice - Jakabov Palác
Košice - Jakabov Palác
Košice - Jakabov Palác
Košice - Jakabov Palác
Košice - palác královskej tabule
Košice - palác královskej tabule
Košice - palác královskej tabule
Košice - palác královskej tabule
Košice - Pechyho palác
Košice - Pechyho palác
Košice - Vitézov dom, Vitézov dvor
Košice - Vitézov dom, Vitézov dvor
Košice - Župný dom
Košice - Župný dom
Košice - Rodošto
Košice - Rodošto
Košice - Rodošto
Košice - Rodošto
Košice - Rodošto
Košice - Rodošto
Košice - Rodošto
Košice - Rodošto
Košice - Rodošto
Košice - Rodošto
Košice - Rodošto
Košice - Rodošto
Košice - Jakabov Palác
Košice - palác
Košice - hrobka rodu Maléler
Košice - hrobka rodu Maléler
Košice - hrobka rodu Maléler
Košice - hrobka rodu Maléler
Košice - hrobka rodu Maléler
Košice - hrobka rodu Maléler
Košice - hrobka rodu  Fületinczi Kelcz
Košice - hrobka rodu  Fületinczi Kelcz
Košice - hrobka rodu Fületinczi Kelcz
Košice - hrobka rodu Fületinczi Kelcz
Košice - hrobka rodu Fületinczi Kelcz
Košice - hrobka rodu Fületinczi Kelcz
Košice - hrobka rodu Fületinczi Kelcz
Košice - hrobka rodu Forbászi Aranyossy
Košice - hrobka rodu Forbászi Aranyossy
Košice - hrobka rodu Forbászi Aranyossy
Košice - hrobka rodu Forbászi Aranyossy
Košice - hrobka rodu Forbászi Aranyossy
Košice - hrobka rodu Terjekfalvi Parcher
Košice - hrobka rodu Terjekfalvi Parcher
Košice - hrobka rodu Terjekfalvi Parcher
Košice - hrobka rodu Terjekfalvi Parcher
Košice - hrobka rodu Terjekfalvi Parcher
Košice - hrobka rodu Terjekfalvi Parcher
Košice - hrobka rodu Várady Szakmáry
Košice - hrobka rodu Várady Szakmáry
Košice - hrobka rodu Várady Szakmáry

Pridanie obrázku

Maximálna povolená veľkosť súboru je 500 kB.
Na obrázok sa nesmú vzťahovať autorské práva, ktoré by vystavením na stránke boli porušené.
Obrázok nesmie obsahovať copyright informáciu ani logo inej stránky.
Autor*:
E-mail:
Dátum fotografie:
Popis:
Súbor*:
* Polia označené hviezdičkou sú povinné!