Košice - Châteaux slovaques

Mestské paláce v Košiciach

Košice

Discussion

Gabriel     26.06.2018  07:51:24
https://www.hlavnespravy.sk/rakoci-rakoci-dlho-si-spal-ale-je-cas-aby-si-vstal-odisiel/1442302
Gabriel     25.03.2017  11:51:10
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20490857/vsm-spristupni-rakocicho-dom-rodosto-zadarmo.html
Gabriel     24.03.2017  17:52:30
http://www.kosice-estranky.sk/clanky/akcie-a-podujatia/vystavy/az-na-kov---zachrana-zbierok-z-hradu-krasna-horka.html
Gabriel     19.03.2017  07:58:09
https://kosice.korzar.sme.sk/c/4404691/historia.html
Gabriel     17.03.2017  20:36:53
https://www.facebook.com/events/982969125170958/
Gabriel     17.03.2017  20:36:36
http://www.vsmuzeum.sk/novinky/archiv/volny-vstup-do-expozicie-rodosto-pamatny-dom-frantiska-ii-rakocziho
Gabriel     01.11.2016  07:33:35
http://kosice.korzar.sme.sk/c/20369209/od-znovupochovania-frantiska-ii-rakocziho-uplynulo-uz-110-rokov.html
Gabriel     17.09.2016  07:49:01
https://www.tvkosice.sk/video/57da59e24526ca412ff5876b
Gabriel     16.04.2012  10:06:42
Jakabov palác - Mlynská 30. Dom bývalých úspešných podnikateľov. V roku 1945 v ňom dočasne býval prezident Československej republiky Edvard Beneš. Andrássyho palác - Hlavná 81. Patril grófovi Dionýzovi Andrássymu. Je postavený v eklekticistickom štýle. Hneď v začiatkoch jeho histórie bola v prízemí kaviareň, neskôr aj nočný kabaret. Dnes je tu najväčšia cukráreň v Košiciach Aida. Forgáčovský palác - Hlavná 10. Knižnica patrí k najväčším na Slovensku, v počte knižničného fondu jej patrí 2. miesto. Palác je postavený v empírovom štýle. Rodošto - Hrnčiarska ulica. Dom patril Františkovi II. Rákoczimu a je postavený podľa tureckého vzoru. Je tu expozícia Rákocziho jedálne inšpirovaná orientom. Biskupský palac - Döryovský,Szatmáryovský palác. Palác upravili v roku 1804 z dvoch šľachtických domov stojacich na mieste troch starších meštianskych domov. V roku 1893 bolo k nemu pripojené južné krídlo. Portál je zvýraznený balkónom. Na prízemí sú druhotne zamurované dva gotické sedlové portály pochádzajúce pravdepodobne z košického dómu. V objekte sa zachovalo niekoľko rokokových a empírových kachľových pecí, ako aj niekoľko kusov luisezného a empírového nábytku. Galéria obrazov obsahuje obrazy biskupov košickej diecézy. /miesto: Hlavná ulica 28/ Hadík - Barkócziho palác - Dominantnou budovou medzi dómom a divadlom je Barkócziho palác, dvojposchodová baroková budova. Predný trakt bol postavený v roku 1754, zadný trakt pochádza z konca 18. storočia. Je to asi prvý mestský palác v Košiciach. Budova je zaujímavá aj tým, že tu sídlila prvá Košická sporiteľňa. V súčasnosti je v budove umiestnená čitáreň knižnice Jána Bocatia. /miesto: Hlavná ulica 48/ Csáky - Dezőfiho palác - Na rohu Hlavnej a Pivovarskej (Poštovej) stál už roku 1807 klasicistický palác grófa Antona Čákyho s erbom jeho rodu (odťatá hlava Tatára) v tympanóne (spolu s erbom neskorších majiteľov Desseffyovcov). Palác poskytoval všetko, čo vyžadoval magnátsky spôsob života a čím sa potreboval šľachtic predstaviť v slobodnom kráľovskom meste. V štyridsiatych rokoch ho obýval hlavný župan Abovskej župy. Potom ho prevzali Dessewffyovci a držali až do dvadsiatych rokov nášho storočia. Ako jeden z najvýznamnejších palácov mesta Košíc slúžil často ako dočasný príbytok významných hostí. 19.mája 1821 prenocoval v ňom cár Alexander I., keď sa vracal z jednej zo svojich ciest upevňujúcich intervenčnú doktrínu Svätej aliancie. V čase vojenského zásahu ruského vojska, ktoré prišlo na pomoc rakúskemu cisárovi proti maďarskej revolúcii (jún - august 1849) zdržalo sa v paláci ruské veľkoknieža Konštantín. Stál na čele tej časti armády (vedenej kniežaťom Paskievičom), ktorá prechádzala Košicami. V rokoch 1965 - 1966 bola budova upravená pre potreby Východoslovenskej galérie. V súčasnosti v budove sídli Ústavný súd Slovenskej republiky. /miesto: Hlavná ulica 72/ Kapitánsky palác - Klasicizujúco - baroková fasáda so zrejmým starším renesančným duchom, patriaca budove Slovenského technického múzea na Hlavnej ulici, je architektonickou dominantou severnej časti Košickej pamiatkovej rezervácie. Po jej stranách sú dva vchody, jeden je priechodom do dvora, druhý je vstupom do budovy. Miestnosti sú zaklenuté barokovými klenbami, v sále na poschodí sa zachoval kamenný kozub s textom zo 17. storočia. Budova stojí na mieste štyroch gotických meštianskych domov, z čias vzniku Košíc v 13.storočí. V jednom z nich býval kapitán Horného Uhorska a zároveň mesta Košíc Johanes Rueber z Fixendorfu (vo funkcii v rokoch 1568-1584), vojenský velitel a odborník Habsburskej ríše európskeho formátu. Jeho dom pravdepodobne aj nadalej užívali významní vojvodcovia cisárskej strany v protitureckých vojnách a protihabsburských povstaniach. Medzi nimi najvýznamnejší bol Ján Bornemisza, generál uhorskej jazdy, s ktorou sa (neúspešne) zúčasmil povestnej bitky na Bielej hore v roku 1620. Počas definitívneho nástupu protireformácie v druhej polovici 17.storočia určil cisár Ferdinand III. (v roku 1654) Bornemiszov dom ako oficiálne sídlo hornouhorských kapitánov. Od tohto roku sa stala budova, rozšírená časom o vedľajšie domy, na mnohé stáročia trvalým sídlom najvyšších vojenských hodnostárov prebývajúcich v Košiciach. František Wesselényi (kapitán v rokoch 1649-1656 a opäť v rokoch 1662 až 1664) ju pravdepodobne ako prvý dal stavebne zjednotit vo vtedy modernom renesančnom slohu. Zdržiavali sa tu počas pobytu v Košiciach i vodcovia protihabsburských povstaní, z nich najznámejší bol František Rákzoci II., odvtedy sa palácu vžilo meno Rákozciho dom či palác.V 18.storočí absolvoval komplex prestavbu v štýle tereziánskeho klasicizujúceho baroka, charakter ktorej si zachoval dodnes. Počas tereziánskych vojenských reforiem slúžil komplex nielen ako veliteľsto oblasti, ale tiež aj ako štáb Mariássyho jazdeckej divízie. Ako sídlo vojenskej administratívy však koncom 19.storočia celý komplex už prestal vyhovovat. V roku 1908 ho vojaci opustili. Komplex potom prešiel rôznymi funkciami, bol školou, knižnicou i administratívnym úradom, až bol pridelený v roku 1945 pre vybudovanie Technického múzea v Košiciach. /miesto: Hlavná ulica 88/ palác Kráľovskej súdnej tabule - ulica Alžbetina Vitézov dom,Vitézov dvor - Hlavná Ulica Zichyho palác, Péchyho palác- Alžbetina č. 14 7 dalsich mestskych palacov(1 banka,Dielo. 2 Halmiho dvor,Halmi udvar, 3 Berzeviczyho palác, 4 šľacht.konvikt,kráľovský konv. 5, 6, 7 Mestske palace) zdroj: stranky a Kosiciach

Ajouter commentaire

Nom*:
E-mail:
Commentaire*:
Les champs indiqués par * sont obligatoires!