Turčiansky Michal - Slovenské hrady

Turčiansky Michal

Turčiansky Michal - kamenný piler so šiškou na vstupe pred kúriou dedičov Františka Rakcsányiho
Turčiansky Michal - kamenný piler so šiškou na vstupe pred kúriou dedičov Františka Rakcsányiho
18.06.2018
Poslal:  Andrej Hlaváč  19.06.2018