Dulovo - Châteaux slovaques

Kúrie v Dulove

Dulovo

Discussion

Ján Kubík Litassy     19.04.2019  16:21:25
Nuž v tejto obci som si fotoaparát, radšej ukrýval, tak mám iba pár fotiek kúrií od územia za obcov , resp. zoztatky pár kameňov...

Ajouter commentaire

Nom*:
E-mail:
Commentaire*:
Les champs indiqués par * sont obligatoires!