Blažovce - Slovenské hrady

Blažovce

Blažovce - kúria Antona Raksányiho zo západnej strany
Blažovce - kúria Antona Raksányiho zo západnej strany
19.07.2017
Poslal:  Andrej Hlaváč  28.05.2018