Kúria a župný dom v Rimavskom Brezove - Châteaux slovaques

Kúria a župný dom v Rimavskom Brezove

Rimavské Brezovo

Castel
Castel
Municipalité Rimavské Brezovo
Département Rimavská Sobota
Région Banská Bystrica