Kúria v Starej Bystrici - Slowakische Burgen

Kúria v Starej Bystrici

Stará Bystrica

Gutshof
Gutshof
Gemeinde Stará Bystrica
Bezirk Čadca
Kreis Žilina

Diskussion

Danka Majerčíková       02.10.2015  17:51:41
V polohe "Hámer", kde v polovici 18.storočia stáli železiarne Jozefa Windischgratza (vlastník tepličského panstva, kam patrila aj Stará Bystrica), vznikli na prelome 18.-19.storočia budovy, miestnymi nazývané kuriálne kaštiele. Podľa kaštieľov bola lokalita nazývaná aj Hamer Castell Curie.Jednu budovu postavil židovský podnikateľ Felix Langfelder, ktorý už v roku 1791 získal na dva roky právo výlučného rybolovu v dištrikte. Rodina Langfelderovcov viedla aj miestnu veľmi výnosnú pálenicu, čo z nej spravilo najbohatšiu rodinu v doline. Na panskom pozemku na Hámri dal Felix Langfelder postaviť honosné murované sídlo. Neďaleko sa nachádzala ďalšia budova postavená panstvom. Langfelderovský dom odkúpilo panstvo 28.októbra 1838 za vtedy vysokú sumu 1427 zlatých, pričom budova mala zrejme slúžiť pre potreby úradníkov pri plánovanom vyčlenení bystrického panstva. Za čias Šimona Sinu (vlastník tepličsko-bystrického panstva) slúžili budovy ako skutočné šľachtické sídla – konali sa tu veľké hostiny, zábavy a poľovačky. V roku 1918, na konci prvej svetovej vojny, boli kaštiele na Hámri vyrabované a vnútorné zariadenie zničené. Fotografia zo začiatku 20.storočia zachytáva ešte obidva kaštiele, no v Súpise pamiatok z konca 60.rokov 20.storočia sa spomína už len jeden. Zo starých fotografií vidno, že kaštiele mali podobu mohutných blokových stavieb s vysokou manzardovou strechou.