Kúria v Medveckom - Slovenské hrady

Kúria v Medveckom

Medvecké, Plavé Vozokany

Kaštieľ
Kaštieľ
obec Plavé Vozokany
Okres Levice
Nitriansky kraj
Kúria na majeri Medvecké

Kúria Kelecsényiovcov v Medveckom.

Majer Medvecké, ktorý je dnes súčasťou Plavých Vozokán vlastnil šľachtic Kelecsényi és Hrabói Kelecsényi Ráfael, ktorý pochádzal z Bardoňova kde majú dodnes kaštieľ.
Ako prvé postavil štyri sluhovské domy, neskôr kúriu a nakoniec sýpku, ktorá sa zachovala dodnes.
Po jeho smrti zdedila majer jeho dcéra, grófka Iréne Mirbach - Kelecsényi de Kelecsényi et Hrabó. Neskôr majer prenajala dlhoročnému správcovi ich majetku, Gemeinerovi.

Poslal:
Peter Wurczer, predseda OZ Barakcha-Barsbaracska

Diskusia

Wurczer Peter       12.03.2015  23:19:08
Informácie na stránke nie sú dôveryhodné, áno sýpka bola postavená pred združstevňovaním, ale ešte za čias Rafaela Kelecsényiho alebo jeho dcéry, grófky Iréne Mirbach-Kelecsényi, no skôr za Rafaela. Na internetovej stránke sú zlé informácie, ako napr. gróf Kelecsényi alebo barón Mirbach z Ondrejoviec. Rafael Kelecsényi nebol gróf ani barón, nemal titul, bol len nemes, po slovensky šľachtic. Jeho dcéra mala prvého manžela baróna Perényiho, ktorý v r. 1906 zomrel a o 10 rokov neskôr si zobrala grófa Dr. Emila Mirbacha von Kosmanos - nebol z Ondrejoviec. V Ondrejovciach vlastnili dva kaštiele Kelecsényiovci a nie Mirbach. Kúpil ich ešte Rafael...
SilvikaM       24.02.2015  11:38:25
Dominantou obce je sýpka, ktorá bola postavená ako spoločná sýpka roľníkov ešte pred združstevňovaním. Dodnes slúži svojmu pôvodnému účelu. Zrekonštruovaná bola v roku 2004 a dnes slúži aj na organizáciu spoločenských podujatí. zdroj: http://medvecke.webnode.sk/o-obci/