Kúria v Malých Chrašťanoch - Châteaux slovaques

Kúria v Malých Chrašťanoch

Malé Chrašťany, Beladice

Castel
Castel
Municipalité Beladice
Département Zlaté Moravce
Région Nitra