Kúria v Ľubotíne - Châteaux slovaques

Kúria v Ľubotíne

Ľubotín

Castel
Castel
Municipalité Ľubotín
Département Stará Ľubovňa
Région Prešov