Korytné - Slowakische Burgen

Kúria v Korytnom

Korytné

Diskussion

Gabriel     22.04.2017  16:36:58
Su tu pochovani tyto clenovia rodov: Kolacskovszky de Kolacsko, Jancsó de Esztelnek, Gundelfinger de Krompach, Bényey de Kapos
Gabriel     26.08.2016  11:55:20
Kuria je v ruinach, za kostolom je pekne opraveny slachticky cintorin.
Gabriel     21.06.2016  13:27:43
info poslal: Judr. Ladislav Kolačkovský: Dovolte mi abych se představil, jsem JUDr. Ladislav Kolačkovský, advokát v Praze a pocházím ze zemanského rodu Kolačkovských z Kolačkova. V posledních letech se snažím o záchranu kurie v Korytném (původně kurie mj. Kolačkovských, kde mají i malý cintorín). Před lety jsem navštívil tento nádherný kraj a našel kurii i cintorín před zánikem. Ovšem mám dojem, ž tyto zapomenuté památky lze zachránit. Ve spolupráci s panem starostou Korytného, ing. Palenčárem a mým financováním se opravil cintorín a kurie vyčistila a pokračujeme na postupné záchraně. Bohužel dobrých 50 let se tam o nic nikdo nestaral, v kurii byl sklad brambor. Zároveň je vše nyní zařazeno do turistické stezky, takže se snad něco podařilo. Myslím, že je to inspirace i pro další potomky zemanů, že vždy je možné ve spolupráci s obcí aspoň kurii či náhrobky vyčistit a nečekat až spadnou. O našem rodě blíže: BARTOŠ, Martin.Počiatky rodu Kolacskovszkých z Kolačkova. In Historica Carpatica 45, Košice, 2014 Opravený cintorín v Korytném. Je tam náhrobek Jozefa Kolačkovského, viz níže Syn Imricha Kolacskovszkého, Jozef, pôsobil ako dlhoročný fiškál a prísediaci súdnej tabule Spišskej stolice.1 Majetok po otcovi vo Vyšnom Slavkove sa mu podarilo rozšíriť o dve poddanské usadlosti zvané Grofikovecz a Gaidosovecz, ktoré získal od rodiny Görgeyovej.2 Avšak najväčší majetkový zisk sa mu podaril vďaka jeho sobášu s Františkou Korotnokyovou, dcérou Samuela Korotnokyho a Anny Márie Palugyayovej. Františka a jej deti z tohto manželstva sa totiž na základe testamentu z dňa 31. júla 1831 stali dedičmi rozsiahleho majetku kráľovského radcu Ignáca Korotnokyho, ktorý bol po meči posledným členom tohto starého a významného spišského rodu.3 Z troch synov Jozefa Kolacskovszkého dvaja, Gregor a Ľudovít, vyštudovali právo a pôsobili ako prísediaci súdnej tabule Spišskej stolice a neskôr župy. Tretí syn Alojz študoval filozofiu na Kráľovskej akadémii v Košiciach5 Na cintoríně je pochován Július, Gregorov syn z prvého manželstva, vyštudoval právo. Jeho otec preto pre neho žiadal od Spišskej stolice štipendium.1 Neskôr žil v kúrii v Korytnom a pôsobil v župnej správe. 1 ŠA v Levoči, fond Spišska župa, i.č. 1349, šk. 627, sign. 981/1831 1 ŠA v Levoči, fond Spišská župa, i.č. 1160, šk. 523, sign. 313/1822 2 ŠA v Levoči, fond Spišská župa, i.č.3643, šk. 1856-1864, sign. 182 3 ŠA v Levoči, fond Spišská župa, i.č. 1529, šk. 736, sign. 1022/1841 4 ŠA v Levoči, fond Župa spišská 1860 - 1922, i.č. 1170, šk. 1914, sign. 660/1865 5 ŠA v Levoči, fond Spišska župa, i.č. 948, šk. 436, sign. 1090/1813

Kommentar eintragen

Name*:
E-mail:
Kommentar*:
Die Felder mit dem Sternchen * sind zwingend auszufüllen!