Kúria v Ďurčinej - Slowakische Burgen

Kúria v Ďurčinej

Ďurčiná

Gutshof
Gutshof
Gemeinde Ďurčiná
Bezirk Žilina
Kreis Žilina

Diskussion

Dana Majerčíková       26.05.2016  08:31:51
Kúriu v Ďurčinej postavili Ďurčanskí, v roku 1664 za 300 zlatých predali Eliášovi Gilánimu šľachtickú usadlosť s kamenným domom - kúriou. Eliáš Gilani bol v roku 1666 provizorom (správcom) na panstve Peréniovcov. v roku 1658 bol zapísaný medzi kurialistami v Tepličke nad Váhom, keď získal majetky v Ďurčinej, začal si písať prídomok de Lazi a v Ďurčinej. V kúrii aj býval, jeho dcéry Estera a Žofia sa spomínajú v jednom prameni, kde sa uvádza, že sa narodili v kúrii v Ďurčinej. Jeho syn Adam mal drevenú kúriu v Lietavskej Lúčke, Adamovi synovia Gašpar a Eliáš získali murovanú poschodovú kúriu v Lietavskej Lúčke, keď bola skonfiškovaná Matejovi Súľovskému, v polovici 18.storočia sa presťahovali do Ďurčinej. Eliášov vnuk Ján Giláni kúriu predal, novým majiteľom bol Jozef Vitulay s manželkou Johanou Akayovou, ktorí kúriu prestavali, z tej prestavby sa zachoval erb Akayovcov na priečelí. Po smrti Vitulaya boli pozemky kúrie postupne rozparcelované a zastavané.