Komjatický hrad - Slowakische Burgen

Komjatický hrad

Verschwundene Burg
Verschwundene Burg
Gemeinde Komjatice
Bezirk Nové Zámky
Kreis Nitra

Diskussion

Ondrej Smolárik       10.08.2019  21:37:44
Opravujem to pomenovanie miesta zbytkov, valov po 2.hrádku. Bol to "Čierny kaštieľ", v nárečí " Čírný kaštíl".
Ondrej Smolárik       08.08.2019  12:01:32
Miesto, kde protiturecká pevnosť stála bolo po zbúraní Muricovej sýpky zastavané rodinnými domami a dnes ničím miesto, kde hrad stál nepripomína.
Ondrej Smolárik       08.08.2019  11:46:22
Kde Komjatický hrad stál nie je všeobecne známa informácia. Ja som po tom trochu pátral. Hrad stál na dnešnej Hornej ulici, na jej opačnom konci ako stojaci Kostol sv.Alžbety. Tu sa Horná ulica rozdvojuje a vlastne obkružuje pozemo,k na ktorom hrad stál. Ešte po 2.svetovej vojne na tomto mieste stála tzv.Muricova sýpka, ktorá bola súčasťou hospodárskych priestorov hradu. Je zobrazená na katastrálnych mapách. Možno jej jediná dochovaná podoba je zobrazená v literárnom diele Forgách Zsuzsánna od Deáka Farkasa (prístupné na arcanum.hu). Na tomto obrázku, aj podľa pôdorysov má stavba zrejmý fortifikačný charakter. Tento hrad vznikol prestavbou jedného zo stredovekých Forgáčovských hrádkov na novovekú protitureckú pevnosť. Je však popísaný ešte najmenej jeden stredoveký Forgáčovský hrádok v Komjaticiach. Ten stál veľmi pravdepodobne v priestore dnešnej farskej záhrady, tiež na Hornej ulici. Jeho pozostatky Komjatičania ešte v 19.storočí nazývali myslím "Pohanský hrad". V 19.storočí toto miesto dal zarovnať miestny farár Ondej Caban.
Věra     07.05.2018  12:40:39
Náhodou jsem objevila tyto stránky a jsou super. Mám ale přeci jen dotaz ke Komjatickému hradu. Nikde jsem neenašla a vždy je jen zmínka, že byl součástí opevnění. Ruiny nedochovány. Je známo místo, kde stál? Např. školastojí na místě hradu apod. Děkuji. Resner Věra
Gabriel     13.05.2017  12:38:26
http://komjatice.blog.cz/0811/historia