Záblatie - Slowakische Burgen

Kaštieľ v Záblatí

Záblatie

Diskussion

Gabriel     21.06.2016  05:54:05
Tomáš Janura: Kaštieľ rodu Serényi v Záblatí strana 8: https://www.pamiatky.sk/Content/Data/File/ARCHIV/Monument-1-2013.pdf
Gabriel     19.06.2016  10:22:20
info je od pana Mgr. Tomáš JANURA, PhD: JANURA, Tomáš. Kaštieľ rodu Serényi v Záblatí. In Monument revue : časopis na propagáciu vedeckého poznávania pamiatkového fondu Slovenska, 2013, roč. 2, č. 1, s.8-12. ISSN 1338-807X. Typ: BDFB
Nick     13.11.2012  21:43:57
kastiel je opraveny a otvara sa v nom dom dochodcov

Kommentar eintragen

Name*:
E-mail:
Kommentar*:
Die Felder mit dem Sternchen * sind zwingend auszufüllen!