Kaštieľ vo Vinici - Châteaux slovaques

Kaštieľ vo Vinici

Vinica

Castel
Castel
Municipalité Vinica
Département Veľký Krtíš
Région Banská Bystrica

Discussion

Jana     23.05.2017  09:00:21
- Kaštieľ neskorobarokový z roku 1780, klasicisticky upravený - Kaštieľ klasicistický z 1. polovice 19. storočia