Veľké Dvorníky - Slovenské hrady

Veľké Dvorníky

Veľké Dvorníky - neskororenesančný kaštieľ
Veľké Dvorníky - neskororenesančný kaštieľ
©  Jofo  03.2008