Šipošovské Kračany - Slovenské hrady

Šipošovské Kračany

Šipošovské Kračany - zaniknutý kaštieľ Györgyho Somogyiho z Derghu a Kračian
Šipošovské Kračany - zaniknutý kaštieľ Györgyho Somogyiho z Derghu a Kračian
Poslal:  Gabriel  26.10.2015