Podlužany - Châteaux slovaques

Kaštieľ v Podlužanoch

Podlužany

Discussion

Jana        03.05.2017  11:22:57
Kaštieľ - bol postavený v roku1865, keď nájomcom Zayho majetkov v Podlužanoch bol August Schumacher. Potom v ňou býval ďalší nájomca Zayho majetkov Alexander Pfitzner a po jeho smrti jeho zať Alexander Schwarzer. Od r. 1934 bol majiteľom Josef Janeček, vykonávateľ Vršovickej záložnej banky Praha, ktorý bol poverený rozpredať zadĺžený Zayovský majetok. Po znárodnení od r. 1948 až do r. 1995 v kaštieli boli kancelárie JRD, Poľnohospodárske učilište a Materská škola. R. 2002 odpredal Alexej Janeček kaštiel firme Triam, ktorá tam má sídlo, sklady a výrobné haly. Vzhľad budovy a okolitý park ostali zachované.

Ajouter commentaire

Nom*:
E-mail:
Commentaire*:
Les champs indiqués par * sont obligatoires!