Záturčie - Slovenské hrady

Záturčie

Záturčie - pôvodne neskororenesančný kaštieľ
Záturčie - pôvodne neskororenesančný kaštieľ
©  Jofo  23.03.2008