Kaštieľ v Katarínskej Hute - Châteaux slovaques

Kaštieľ v Katarínskej Hute

Katarínska Huta, Cinobaňa

Castel
Castel
Municipalité Cinobaňa
Département Poltár
Région Banská Bystrica