Kaštieľ v Geči - Slowakische Burgen

Kaštieľ v Geči

Geča

Gutshof
Gutshof
Gemeinde Geča
Bezirk Košice-okolie
Kreis Košice

Links

Diskussion

Gabriel     29.08.2011  15:46:06
V kurii sidli firma na vyrobu plast. okien. Kuria ma novu strechu a okna. V kastiely pri kostole je materska skola a potraviny, mäso. Je spojeny s hosp. budovou. Vo vedlajsich obciach su tiez kastlele/kurie. Vo Valalikoch 2. 1 bielej farby s anjelikmi v erbe, vyuzivany na byvanie. 2 pri kostole.V Cani 1 po velkostatkarovi Jurajovi Nutkovi. Postavena 1824. 1 Kuria bola za socializmu zburana.
Pavol Estok     02.10.2009  21:57:15
Zemianska kúria s malým parčíkom z konca 18. storočia je postavená v južnej časti obce a v minulosti boli jej príslušenstvom rozsiahle hospodárske stavby, ktoré sú v súčasnosti asanované ( posledné rozsiahle sklady, ktoré sčasti slúžili aj na ubytovanie služobníctva, boli zbúrané v roku 2000 ). Je to jednopodlažná stavba v klasicistickom štýle pozdĺžneho pôdorysu s predstavenou päťpoľovou arkádovou chodbou. Na hlavnej fasáde sa nachádza stredný rizalit zakončený trojhranným štítom v tvare srdca v hornej časti s krížom. Na oknách sú pásové šambrány a nadokenná rastlinná ornamentika, ktorá sa vyskytuje aj po bokoch okien s motívom viniča s hroznom. Necitlivou rekonštrukciou v roku 1999 boli tieto vzácne pôvodné prvky zničené, čím stavba značne utrpela z hľadiska historického významu.
Pavol Estok     02.10.2009  21:49:25
Kaštieľ s rímskokatolíckym kostolom Narodenia Panny Márie neskorobarokovej stavby na miernom návrší, je umiestnený v strede obce. Kaštieľ pochádzajúci zo 17. storočia, bol pri stavbe kostola v roku 1750 upravený a prispôsobený novému účelu. Fasádová úprava kaštieľa bola uskutočnená roku 1836. V 20. storočí sa v budove viackrát uskutočnili menšie adaptačné práce. Stavba kostola je pojatá do štvorcového masívu vlastného kaštieľa, len polkruhové apsidiálne presbytérium kostola je riešené ako vyčnievajúca prístavba, zakončená malou hranatou strešnou vežou z dreva, v ktorej je umiestnený zvon. Kostol je jednoloďový s polkruhovou apsidou, zaklenutý valenou klenbou s lunetami. I nad strechou apsidy je umiestnená mala vežička. Na západnej ( zadná časť ) a juhovýchodnej strane ( bočná časť ) interiéru je oratórium, za ním chodba spájajúca kostol s kaštieľom. V presbytériu je iluzívna nástenná maľba z roku 1760, predstavujúca Korunovanie Panny Márie od A.I. Trtinu v dolnej časti signovaná autorom. V lodi sú nástenné maľby od J. Smolku z roku 1945 maľované na pôvodných rokokových Trtinových kompozíciách. Hlavný oltár je nepôvodný s centrálne umiestnenou ikonou (obrazom) samotnej Panny Márie s Ježiškom v náručí so štylizovaným rámom predstavujúcim slnečné lúče smerujúce z rohov rámu do priestoru. Po stranách sú inštalované plastiky svätého Štefana kráľa a svätého Ladislava z polovice 18. storočia, umiestené na štylizovaných nástenných drevených konzolách, ďalšie dve plastiky od toho istého rezbára sú v lodi a predstavujú svätého Mikuláša biskupa a svätého Michala archanjela s mečom a knihou. Sochy sú inšpirované plastikami jasovského sochára J. A. Kraussa. Príslušenstvom kaštieľa je aj podpivničený pôvodný sklad pre uskladňovanie poľnohospodárskej produkcie, záhrada tzv. „kertešňa“ ( od maďarského kertéz – zahradník ) a taktiež parčík situovaný od severu do návšia pred starým kostolom.