Kaštieľ v Dolnej Malante - Châteaux slovaques

Kaštieľ v Dolnej Malante

Dolná Malanta, Nitrianske Hrnčiarovce